REZERVAČNÍ SYSTÉM CARENA PNEU
Objednejte se hned
Rezervujte si termín přezutí pneu

Popis technických parametrů pneu

Zde bychom vám chtěli pomoct s výběrem pneumatik na váš vůz.

Nepodceňujte technické parametry, vybírejte zodpovědně. Nechte si poradit od našich techniků na našich provozovnách.

Popis pláště pneumatiky

Co všechno se o pneumatice můžete dozvědět z údajů na její bočnici.

Pneumatiky jsou nedílnou, nutnou a přitom dost podceňovanou součástí vozu. Na ní záleží brzdné vlastnosti, jak auto drží v zatáčce či jak se popere s vodou. Při koupi pneumatik ale spousta lidí ani netuší, co všechno na nich může vyčíst. A přitom jsou to celkem zajímavé informace.

Podle pozic na obrázku najdete tyto informace:

 1. Popis pneumatiky (např. 225/70 R15C 112/110 R)
 2. Typ pneumatiky (radiální/ bezdušová)
 3. Označení vyžadované USA (spotřebitelské informace)
 4. Ochranná známka
 5. ECE označení evropské normy schválení
 6. Údaje o konstrukci pneumatiky – informace o materiálu a struktuře pneumatiky
 7. Označení nosnosti a tlaku – maximální zatížení a ideální tlakování pneumatiky
 8. Umístění indikátoru opotřebení běhounu (není na všech pneumatikách)
 9. Název dezénu
 10. Symbol schválení ministerstvem dopravy
 11. Výrobní číslo DOT
 12. Země výroby

Popis a označení parametrů pneu

Dle kterých údajů vybíráme pneu na svoje vozidlo.

PARAMTER POPIS
205 šířka pneumatiky v milimetrech
55 snížení, tj. poměr výšky pneu k šířce v procentech
R typ konstrukce kostry ("R" radiální, "D" diagonální, "B" bias belted)
16 průměr disku - vnitřní průměr pneu (průměr disku) v palcích
91 index nosnosti
V index rychlosti (viz tabulku níže) pro výběr je určující nejvyšší povolená konstrukční rychlost automobilu (dle TP)
TL bezdušové pneumatiky (tubeless)
M+S pneumatika určená pro zimní provoz (mud+snow)
RF zesílená kostra

Rychlostní indexy pneumatik

Symbol maximální rychlosti pneu uvedený na pneumatice, který musí být shodný či vyšší než symbol uvedený v technickém průkazu vozidla.

SYMBOL G J K L M N P Q S T H V W Y ZR
max.(km/h) 90 100 110 120 130 140 150 160 180 190 210 240 270 300 240

Index zatížení

Maximální povolené zatížení na jednu pneumatiku. Uvedené zatížení musí být shodné nebo vyšší než je uvedeno v technickém průkazu vozidla.

Index kg Index kg Index kg Index kg Index kg Index kg
50 190 72 355 94 670 116 1250 138 2360 160 4200
51 195 73 365 95 690 117 1285 139 2430 161 4625
52 200 74 375 96 710 118 1320 140 2500 162 4750
53 206 75 387 97 730 119 1360 141 2575 163 4875
54 212 76 400 98 750 120 1400 142 2650 164 5000
55 218 77 412 99 775 121 1450 143 2725 165 5150
56 224 78 425 100 800 122 1500 144 2800 166 5300
57 230 79 437 101 825 123 1550 145 2900 167 5450
58 236 80 450 102 850 124 1600 146 3000 168 5600
59 243 81 462 103 875 125 1650 147 3075 169 5800
60 250 82 475 104 900 126 1700 148 3150 170 6000
61 257 83 487 105 925 127 1750 149 3250 171 6150
62 265 84 500 106 950 128 1800 150 3350 172 6300
63 272 85 515 107 975 129 1850 151 3450 173 6500
64 280 86 530 108 1000 130 1900 152 3550 174 6700
65 290 87 545 109 1030 131 1950 153 3650 175 6900
66 300 88 560 110 1060 132 2000 154 3750 176 7100
67 307 89 580 111 1090 133 2060 155 3875 177 7300
68 315 90 600 112 1120 134 2120 156 4000 178 7500
69 325 91 615 113 1150 135 2180 157 4125 179 7750
70 335 92 630 114 1180 136 2240 158 4250    
71 345 93 650 115 1215 137 2300 159 4375    

Proč přezouvat na zimní pneu?

Uvádíme několik opravdu důležitých argumentů, proč by řidiči měli používat zimní pneumatiky.

 • ZZimní pneumatiky poskytují maximální bezpečí při teplotách nižších než 7 °C.
 • Letní pláště v zimních podmínkách ztrácejí vlastnosti potřebné pro bezpečnou jízdu, dochází k jejich tvrdnutí.
 • Nové moderní dezény zimních pneumatik jsou stejně atraktivní jako dezény letních plášťů.
 • Podle platné legislativy některých zemí může mít jízda s nevhodnými pneumatikami dokonce právní důsledky nebo se může také odrazit v pojistném krytí.
 • Při rychlosti 50 km/h je brzdná dráha automobilu s letními pneumatikami o 8 metrů delší, než brzdná dráha automobilu řidiče, který přezul na zimní pneumatiky.
 • Je dobré také dbát na hloubku dezénu, poklesne-li pod 4 mm, doporučujeme použít takové zimní pneumatiky pro dojetí v letní sezóně.
 • Dnem 1.července 2008 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 202/2008. Nová dopravní značka přikazuje řidiči motorového vozidla v období od 1. listopadu do 30. dubna pokračovat v jízdě, v místech, kde je tato značka umístěna, jen za použití zimních pneumatik.

Vyhláška 341-2002 Sb § 21

Kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy

K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

 1. Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).
 2. V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.
 3. Na vozidle, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být používány pouze pneumatiky určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení připadající na kolo (nápravu) vozidla. Jako náhradního kola s pneumatikou může být použito pro nouzové dojetí kola s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce nebo jiného rozměru, určeného pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Tato kola musí být homologována podle předpisu EHK č. 64 nebo směrnice 92/23/EHS.
 4. Pneumatiky musí provozovatel vozidla udržovat vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla. Huštění předepsané výrobcem pneumatik nesmí být překročeno. U dvojité montáže kol musí být ventily uspořádány pro huštění vnitřní pneumatiky a kola provedena tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.
 5. Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými drážkami se rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení (označené zkratkou TWI).
 6. Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorie M1 a jejich přípojných vozidel dodávané na trh po 1. lednu 2003 musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 108 a musí být podle něj homologovány. Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M2, M3, N a jejich přípojných vozidel dodávané na trh od 1. července 2002 musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 109 a musí být podle něj homologovány.
 7. Obnovené pláště pneumatik nesmí být použity na přední nápravě autobusů třídy II a třídy III (vozidla kategorií M2 a M3) a dále nesmí být použity na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů definovaných v části 9 bodu 9. 1. 2 dohody ADR.
 8. Pneumatiky pro vozidla kategorií M a N a jejich přípojná vozidla mohou být opravovány pouze odborně, přičemž se vychází z doporučené normy (např. ČSN 63 1910, ČSN 63 1912, NSPP-01-93). Pro nouzové dojetí mohou být provedeny opravy pomocí schválených přípravků aplikovaných vstřiknutím roztoku do pneumatiky nebo předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště. Je nepřípustné použití duše do neopraveného bezdušového pláště. Opravené pláště mohou být použity ve stejné nebo nižší kategorii rychlosti a nosnosti. Při změně kategorie rychlosti nebo nosnosti musí být původní označení odstraněno a nahrazeno novým trvalým označením. Není-li možno po opravě použít plášť jako bezdušový, musí být označení TUBELESS na obou bočnicích odstraněno. Připouští se použití duší v případě drobných průpichů či drobných poškození patek s následnou ztrátou těsnosti bezdušového pláště.¨
 9. Drážky dezénu plášťů označených výrobcem pneumatik určených pro vozidla kategorií M2, M3, N a jejich přípojná vozidla smějí být dodatečně prohloubeny jen způsobem předepsaným výrobcem pneumatik. Na obou stranách bočnice pneumatiky musí být vyznačen symbol Q - průměr kroužku je nejméně 20 mm nebo nápis REGROOVABLE. Prohlubování drážek dezénu plášťů pneumatik osobních automobilů není dovoleno.
 10. Není dovoleno používání pneumatik s protiskluzovými hroty pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel záchranné služby. Tento zákaz platí i pro vozidla v mezinárodním provozu.
 11. Na vozidla se mohou montovat protiskluzové řetězy nebo obdobná zařízení jen schváleného typu, která jsou dodávána při prodeji s návodem k montáži a s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány.
 12. Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená (BIAS BELTED). Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní, dezén zimní, u něhož na bočnici pneumatiky je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS a terénní.

HOMEKOLO ŠTĚSTÍPROVOZOVNYSORTIMENT PENUTECHNICKÝ RÁDCEPTEJTE SEZAMĚSTNÁNÍ

Provozovatel : Carena pneu s.r.o., Pod sídlištěm 1, Brno 636 00. IČO : 24264059. Společnost je zapsaná u rejstříkového soudu v Brně, oddíl B, vložka 3797  • e-mail: dels@carena.cz www.carena.cz
 

Doporučujeme: Sunita.cz | Bodysun.cz |  Areál Dels | Lomar.cz |  U měděné pánve | Jinéinvestice.cz | Jinépůjčky.cz |

Všechna práva vyhrazena | 2008 | desing: studio Poring | www.poring.cz

 

Platná vyhláška Ministerstva dopravy

Dnem 1.července 2008 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 202/2008. Nová dopravní značka přikazuje řidiči motorového vozidla v období od 1. listopadu do 31.března pokračovat v jízdě, v místech, kde je tato značka umístěna, jen za použití zimních pneumatik. A to s hloubkou dezénu nejméně 4 mm na všech kolech.

Nová vyhláška

Kompletní informace ZDE